Branddeken, Rookmelder

Branddekens
Een branddeken is een deken die over een vuur is heen te leggen om het in een vroed stadium te doven. Het doek bestaat uit een niet of zeer slecht brandbaar materiaal al dat niet gecoat met een brandwerend middel.

Een branddeken is een zeer eenvoudig te gebruiken blusmiddel waar men weinig kennis voor nodig heeft om een beginnende kleine brand te blussen, bijvoorbeeld in een keuken. Op de houder van de blusdeken staat altijd een gebruiksaanwijzing afgedrukt.

Rookmelders
Een rookmelder is een apparaat dat alarm slaat na detectie van rookdeeltjes, die kunnen wijzen op een (beginnende) brand. Een rookmelder kan een zelfstandig apparaat zijn, maar steeds vaker zijn rookmelders verbonden met een brandmeldinstallatie.

Er zijn verschillende typen melders:
Brandgasmelder, hittemelder, optische rookmelder, optische puntrookmelder, lijnmelder, ionisatie rookmelder, vlammenmelder, drukknopmelder en combinatiemelder.