Na het onderhoud worden alle bevindingen vastgelegd in een onderhoudsrapport. Ook wordt de droge blusleiding voorzien van een onderhoudsetiket.

Droge blusleiding

Een droge blusleiding wordt toegepast in hoge gebouwen als blusvoorziening voor de brandweer.

De droge blusleidingen zijn vervaardigd uit buizen gemaakt van staal. Met nog daarbij brandslang- en voedingsaansluitingen. Dit zorgt ervoor dat de brandweer, met de pompinstallatie van een brandblusauto, de gewenste hoeveelheid water zeer snel op de benodigde plaats kan transporteren.

Het is wettelijk verplicht dat de droge blusleiding en de aansluitpunten jaarlijks op druk en waterdichtheid worden gecontroleerd.
Droge blusleiding
De aanwezigheid van een droge blusleiding is verplicht bij:
-Gebouwen waarvan de hoogste verdiepingsvloer 20 meter boven het maaiveld ligt.
-Een zeer uitgestrekt gebouw.
-Een gebouw dat door brandweervoertuigen moeilijk rondom te bereiken is.
(er moet dan wel binnen 40 meter een brandkraan bevinden).De Nederlandse norm NEN 1594 geeft richtlijnen voor de inspectie en het onderhoud van droge blusleidingen.

Jaarlijks onderhoud
Droge blusleidingen dienen jaarlijks te worden onderhouden en gecontroleerd. Dit onderhoud bestaat uit:

1. De visuele controle van alle onderdelen, inclusief de aansluitkast.
2. Controle voedings- en brandslangaansluitingen.
3. Conditioneren van rubber afdichtingen.
4. Controleren en conditioneren van de spindels.

Vijfjaarlijks uitgebreid onderhoud
Ten minste eens per vijf jaar dient uitgebreid onderhoud plaats te vinden, waarbij de droge blusleidingen hydrostatisch worden beproefd op sterkte en lekdichtheid. Het uitgebreide onderhoud bestaat uit:

1. Jaarlijks onderhoud.
2. Controleren of het ontluchtingsventiel goed functioneert.
3. Hydrostatisch beproeven van de blusleidingen op 2400 kpa.
4. Het leeg maken, indien nodig drogen en afsluiten van de leiding.
5. Mochten er tijdens het vullen lekkages optreden, worden deze indien mogelijk
direct gerepareerd. Is dit niet mogelijk dan wordt er een reparatie voorstel gedaan.

Onderhoudsrapport
Na het onderhoud worden alle bevindingen vastgelegd in een onderhoudsrapport. Ook wordt de droge blusleiding voorzien van een onderhoudsetiket.
Thoonen Totaal Installaties B.V.